VND Credit đồng hành cùng người lao động vượt qua đại dịch

20.09.2021

COVID-19 đã tác động lớn đến sản xuất, kinh doanh của nhiều doanh nghiệp, đời sống của người lao động từ đó cũng gặp rất nhiều khó khăn. Với sứ mệnh mang lại giải pháp an toàn, nhanh chóng cho người Việt, VND Credit đã cho ra mắt sản phẩm công nghệ mới dành cho người lao động trong mùa dịch này.

Người lao động gặp nhiều khó khăn về tài chính trong mùa dịch

1. Nhu cầu vay tiêu dùng của người lao động trong mùa dịch 

Ở Việt Nam hiện nay, phần lớn những người lao động vẫn chưa thể tiếp cận với các dịch vụ tài chính truyền thống do không đảm bảo các yêu cầu để xét duyệt hồ sơ về thu nhập trung bình hay tài sản đảm bảo. Tuy nhiên, những người lao động lại là nhóm có nhu cầu vay tiêu dùng cao nhằm đảo bảo cuộc sống, đặc biệt là giữa thời điểm đang bị ảnh hưởng nặng bởi dịch bệnh. 

Đời sống người lao động đang gặp nhiều khó khăn do tạm dừng sản xuất dẫn đến mất một phần thu nhập hoặc công ty chậm trả lương. Trong khi đó, hàng loạt nỗi lo về tài chính vẫn luôn thường trực từ tiền nhà, hóa đơn điện nước, internet, học phí cho con,... phải trả hàng tháng.