Hướng dẫn thanh toán khoản vay trên app VND Credit

09.03.2022

Khách hàng có thể thực hiện thanh toán khoản vay trên sàn VND Credit bằng hình thức chuyển khoản. Mọi thông tin về khoản vay bao gồm số tiền được vay, lãi & phí được thể hiện rõ ràng ngay tại app. 

1. Các bước thực hiện thanh toán khoản vay 

Để tiến hành thanh toán khoản vay trên ứng dụng VND Credit, khách hàng vui lòng thực hiện các bước như sau:

Bước 1: Kiểm tra số tiền cần thanh toán tại app

Chọn "Xem chi tiết" để nhận thông tin chi tiết về số tiền cần thanh toán

Bước 2: Thanh toán khoản vay

Chọn "Thanh toán" để nhận thông tin chi tiết về tài khoản nhận thanh toán bao gồm:

- Tên ngân hàng

- Số tài khoản

- Chủ tài khoản

- Nội dung chuyển khoản

Sử dụng các thông tin tại app để thực hiện thanh toán bằng hình thức chuyển khoản.

Thực hiện thanh toán khoản vay trên sàn VND Credit bằng hình thức chuyển khoản

2. Lưu ý khi thực hiện thanh toán khoản vay

Để thanh toán được hệ thống ghi nhận kịp thời & tránh phát sinh trễ hạn, khách hàng vui lòng lưu ý những điều sau đây:

- Nội dung chuyển khoản phải bao gồm số hợp đồng và họ tên của người vay. Khách hàng có thể bấm vào ký hiệu [copy] bên cạnh thông tin tài khoản nhận thanh toán để sao chép chính xác nội dung chuyển khoản. 

- Khách hàng nên chủ động thanh toán sớm để tránh phát sinh trễ hạn.

- Trạng thái khoản vay sẽ được VND Credit cập nhật trong vòng 24h. Nếu đã thực hiện chuyển tiền thanh toán khoản vay mà hệ thống chưa ghi nhận, khách hàng vui lòng liên hệ Bộ phận Hỗ trợ của VND Credit qua hotline 1900 63 63 66 để yêu cầu tra soát.

Chia sẻ bài viết