Giải đáp các quy định về lãi, phạt và bồi thường trong hợp đồng vay

20.01.2022

Các chính sách và điều khoản vay trên sàn VND Credit được xây dựng nhằm đảo bảo quyền lợi chung của cả khách hàng vay và nhà đầu tư.

Thời gian qua, VND Credit có nhận được thắc mắc từ một số khách hàng về việc phát sinh phí phạt cao khi có nợ chuyển quá hạn. Thực tế, các quy định về lãi, phạt và bồi thường đều đã được đề cập rõ ràng trong hợp đồng vay khi khách hàng ký hợp đồng. Bằng việc hiểu rõ các chính sách trên sàn VND Credit, khách hàng hoàn toàn có thể chủ động để hạn chế tối đa các chi phí phát sinh khi vay, ngay cả khi khoản nợ chuyển sang quá hạn. Cùng tìm hiểu với VND Credit qua bài viết giải thích chi tiết ngay sau đây nhé!

 1. 1. Mô hình hoạt động của VND Credit & hợp đồng vay

Trước hết, về mô hình hoạt động, sàn VND Credit không phải công ty tài chính, mà là sàn cho vay ngang hàng, đóng vai trò kết nối giữa người cho vay (nhà đầu tư) và người cần vay. VND Credit hoạt động theo đúng khuôn khổ phạm vi của pháp luật, trong đó có các quy định về lãi suất và phí sàn.

Khi tham gia vay trên sàn VND Credit, khách hàng vay cần nắm rõ:

Hợp đồng vay là hợp đồng thoải thuận giữa ba bên: VND Credit, nhà đầu tư và người vay. Chính vì vậy, trong hướng dẫn chuyển khoản trả nợ, VND Credit hướng dẫn khách hàng chuyển khoản cho nhà đầu tư chứ không chuyển khoản về cho VND Credit. Người vay cần chú ý đến số tài khoản và tên chủ tài khoản phải trùng khớp với hợp đồng mà người vay đã ký để đảm bảo quyền lợi.

Các điều khoản trong hợp đồng vay: Người vay hãy chú ý và đọc thật kỹ các điều khoản trong hợp đồng bao gồm:

- Phí vay trên sàn VND Credit

- Lãi suất cho nhà đầu tư trong hạn

- Quy định lãi, phạt và bồi thường được quy định rất rõ trong hợp đồng.

 1. 2. Giải đáp về lãi & phạt quá hạn

Một số khách hàng thắc mắc tại sao trả chậm 1 ngày mà phí phạt lại cao, VND Credit xin phép được giải đáp thật kỹ quy định về lãi, phạt và bồi thường được quy định trong hợp đồng vay để khách hàng nắm thật chắc và rõ trước khi quyết định vay.

Thế nào là khoản vay quá hạn?

Thời gian quá hạn được tính từ 0h00 ngày thứ 36 của khoản vay, tức, nếu thời hạn vay của khách hàng là ngày 20/01 thì ngay từ thời điểm 0h00 ngày 21/01, hệ thống sẽ bắt đầu tính sang quá hạn nếu khách hàng chưa tất toán hợp đồng hoặc chưa thực hiện gia hạn. (tính theo thời điểm số tiền thanh toán tới tài khoản nhận thanh toán)

Thời điểm tính quá hạn khoản vay được VND Credit tham khảo và áp dụng dựa theo chính sách hiện hành chung của các ngân hàng, công ty tài chính, khách hàng cần chịu trách nhiệm thanh toán vào hoặc trước Ngày Đến Hạn đã được thỏa thuận trong hợp đồng.

Quá hạn khoản vay thì sẽ bị phạt như thế nào?

Do VND Credit là sàn kết nối nhà đầu tư và người vay, cho vay bằng hình thức tín chấp nhiều rủi ro, nên các chính sách của VND credit không chỉ phải đảm bảo quyền lợi cho người vay mà còn cần phải cân bằng với lợi ích của nhà đầu tư.

Bên cạnh mức phí và lãi trong hạn thấp, VND Credit cũng đã có chính sách gia hạn không giới hạn cho người vay, số ngày gia được được tăng thêm là 35 ngày/lần gia hạn. Tuy nhiên, nếu người vay cố tình vi phạm hợp đồng thì sẽ phải tuân thủ các quy định về lãi và phí như sau:

a, Lãi quá hạn = Giá trị khoản vay quá hạn x 30% : 365 x số ngày quá hạn

Ví dụ: Khách hàng có khoản vay là 2,000,000đ, quá hạn 5 ngày thì lãi quá hạn được tính như sau: 2,000,000đ x 30% : 365 x 5 = 8,219đ

b, Phạt vi phạm hợp đồng: Phạt vi phạm hợp đồng là khoản phạt cho hành vi vi phạm quy định thời gian trả nợ. Theo quy định, phạt vi phạm hợp đồng được tính 1 lần cố định duy nhất khi hành vi vi phạm phát sinh, không dựa theo thời gian vi phạm. Phạt vi phạm hợp đồng được quy định rõ ràng trong hợp đồng là 8% tổng nợ quá hạn.

Ví dụ: Khách hàng có khoản vay là 2,000,000đ, quá hạn 5 ngày thì phí phạt vi phạm hợp đồng được tính như sau: 2,000,000đ x 8% = 160,000đ

c, Bồi thường vi phạm hợp đồng: Là phí bồi thường cho những thiệt hại mà hành vi vi phạm hợp đồng gây ra.  Bồi thường vi phạm hợp đồng cũng được quy định rõ ràng trong hợp đồng và được tính theo Block ngày. Tính Block ngày tức là khoản bồi thường không phát sinh theo ngày mà sẽ là cố định trong 03 giai đoạn:

- Quá hạn 1 - 10 ngày = 8% x 2 x Giá trị khoản vay quá hạn

- Quá hạn 11 - 30 ngày = 8% x 2 x 0.2 x Giá trị khoản vay quá hạn

- Quá hạn 31 ngày trở lên = 8% x 2 x 0.5% x Giá trị khoản vay quá hạn

Ví dụ: :

 • Khách hàng có khoản vay là 2,000,000đ, quá hạn từ 1 đến 10 ngày thì phí bồi thường vi phạm hợp đồng được tính như sau: 8% x 2 x 2,000,000đ = 320,000đ
 • Khách hàng có khoản vay là 2,000,000đ, quá hạn từ 11 đến 30 ngày thì tổng phí bồi thường vi phạm hợp đồng được tính như sau: (8% x 2 x 2,000,000đ) + (8% x 2  x 0.2 x 2,000,000đ) = 320,000đ +  64,000 = 384,000đ

Như vậy, nếu khách hàng có khoản vay là 2,000,000đ, quá hạn 5 ngày thì sẽ phải chịu tổng lãi quá hạn, phạt vi phạm hợp đồng và phạt bồi thường vi phạm hợp đồng là 488,219đ

 1. 3. Cách hạn chế chi phí phát sinh khi vay trên sàn VND Credit

Trong trường hợp dự tính không thể thanh toán đúng hạn, khách hàng nên tận dụng chính sách gia hạn trên sàn VND Credit. Chi phí gia hạn được tính bằng tổng phí và lãi ban đầu của khoản vay. Thời gian được gia hạn thêm là 35 ngày kể từ hạn tất toán của khoản vay. Khách hàng có thể gia hạn nhiều lần không giới hạn cho đến khi có khả năng thanh toán nợ gốc. Trong thời gian gia hạn, ngoài phí gia hạn đã chuyển cho nhà đầu tư trước đó, VND Credit sẽ không tính phát sinh bất kể khoản thu nào khác.

Ví dụ: Chi phí gia hạn cho khoản vay 2,000,000đ là 199,521đ - thấp hơn rất nhiều so với tổng mức lãi & phí phạt quá hạn phải chịu.

Trong trường hợp chưa kịp gia hạn, khách hàng trót để khoản vay bị quá hạn, hãy thanh toán trước một phần để được gạch nào nợ gốc. Ví dụ: Nếu khách hàng có khoản vay 2,000,000đ quá hạn 5 ngày, đến ngày thứ 5 khách hàng chuyển 1,000,000đ, thì thứ tự thanh toán các khoản như sau:

 • Thanh toán phạt vi phạm và bồi thường vi phạm tổng là 320,000 + 160,000 = 480,000đ
 • Thanh toán lãi quá hạn: 8,129đ
 • Gạch nợ gốc: 511,870đ
 • Lúc này, nợ của khách hàng chỉ còn 1,488,130đ

Sau đó, đến ngày thứ 10 khách hàng trả nốt phần còn lại thì lúc này nợ gốc và lãi chỉ còn:

 • Nợ gốc: 1,488,130đ
 • Lãi quá hạn: 1,488,130 x 30% : 365 x 5 = 6,116
 • Tổng cần thanh toán: 1,494,246đ

Luôn ghi nhớ các giai đoạn tính bồi thường để giảm mức phạt: quá hạn 1-10 ngày, 11 – 30 ngày và từ 31 ngày trở lên. Mức bồi thường vi phạm là cố định cho từng giai đoạn, chỉ tăng khi nợ quá hạn nhảy sang giai đoạn mới.

Ví dụ: Nếu khách hàng trên sang ngày 11 mới thanh toán thì khoản phải trả thực tế sẽ là:

 • Nợ gốc: 1,488,130đ
 • Bồi thường vi phạm hợp đồng: 1,488,130đ x 8% x 2 x 0.2 x = 47,620đ

(tăng thêm 1 mức do nợ quá hạn nhảy sang giai đoạn mới)

 • Lãi quá hạn: 1,488,130đ x 30% : 365 x 6 = 7,339đ
 • Tổng cần thanh toán: 1,543,089đ

Toàn bộ các quy định về mức lãi và phí nêu trên đều đã được thể hiện rõ ràng trong hợp đồng. Vì vậy khách hàng khi vay hãy đọc thật kỹ hợp đồng để có thể hiểu rõ quyền lợi và nghĩa vụ của mình, kết hợp với thực tế kinh tế bản thân để lựa chọn gia hạn hay phương thức trả từng giai đoạn sao cho ít phát sinh nhất. VND Credit luôn hoạt động với tôn chỉ minh bạch, rõ ràng, nhằm thực hiện đúng sứ mệnh với khách hàng, đó là mang lại giải pháp tài chính an toàn, nhanh chóng cho người Việt, giúp giảm áp lực tài chính, cải thiện chất lượng cuộc sống và góp phần đẩy lùi tín dụng đen.

Chia sẻ bài viết